Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Libra revalidatie & Audiologie - Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 110.384 m3 1,88 kg CO₂ / m3 208 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0,125 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0,179 ton CO₂
Koudemiddel - R290 (Propaan) Emissies 0,360 kg 3,30 kg CO₂ / kg 0,00119 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 1,30 kg 3.922 kg CO₂ / kg 5,10 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 28,3 kg 2.088 kg CO₂ / kg 59,1 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 10.608 km 0,195 kg CO₂ / km 2,07 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 0 km 0,291 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 274 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 174.657 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 681.053 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 379 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 681.053 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 5.913 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -3,29 ton CO₂
Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 123.880 km 0,195 kg CO₂ / km 24,2 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 400 ton CO₂
CO₂-uitstoot 674 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 3.150 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,939 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 45,0 VE 29,5 kg CO₂ / VE 1,33 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 91.091 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 1.823.447 km 0,195 kg CO₂ / km 356 ton CO₂
Subtotaal 358 ton CO₂