Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint LEVgroep 2021
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 92.556 m3 1,88 kg CO₂ / m3 174 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.068 liter 2,78 kg CO₂ / liter 2,97 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 147 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0,481 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.092 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3,56 ton CO₂
Subtotaal 181 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 191.965 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 107 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 1.728 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 45.371 km 0,195 kg CO₂ / km 8,85 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 87,5 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,00131 ton CO₂
Subtotaal 116 ton CO₂
CO₂-uitstoot 297 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 995 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,297 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 995 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,675 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 60.698 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 405.489 km 0,195 kg CO₂ / km 79,1 ton CO₂
Subtotaal 80,0 ton CO₂