Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Utrecht, Herstart - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 124.996 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 69,5 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 1.187 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 42,7 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 107 km 0,195 kg CO₂ / km 0,0209 ton CO₂
Subtotaal 112 ton CO₂
CO₂-uitstoot 112 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 156 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,00234 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 81.915 km 0,195 kg CO₂ / km 16,0 ton CO₂
Subtotaal 16,0 ton CO₂