Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Utrecht, Herstart - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 126.607 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 66,2 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 1.015 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 27,2 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 197 km 0,193 kg CO₂ / km 0,0380 ton CO₂
Subtotaal 93,5 ton CO₂
CO₂-uitstoot 93,5 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 322 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,00483 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 78.591 km 0,193 kg CO₂ / km 15,2 ton CO₂
Subtotaal 15,2 ton CO₂