Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Utrecht, Domus de Hoek - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 18.582 m3 2,09 kg CO₂ / m3 38,7 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 38,7 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 61.684 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 32,3 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 3.305 km 0,193 kg CO₂ / km 0,638 ton CO₂
Subtotaal 32,9 ton CO₂
CO₂-uitstoot 71,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 3.208 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,956 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 228.418 km 0,193 kg CO₂ / km 44,1 ton CO₂
Subtotaal 45,0 ton CO₂