Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Utrecht, Domus de Hoek - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 19.149 m3 1,88 kg CO₂ / m3 36,1 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 36,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 75.925 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 42,2 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 618 km 0,195 kg CO₂ / km 0,121 ton CO₂
Subtotaal 42,3 ton CO₂
CO₂-uitstoot 78,4 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.626 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,485 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 168.836 km 0,195 kg CO₂ / km 32,9 ton CO₂
Subtotaal 33,4 ton CO₂