Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Ugchelen, Caesarea - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 54.256 m3 2,09 kg CO₂ / m3 113 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 113 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 35.702 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 125.648 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 65,7 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 213 km 0,193 kg CO₂ / km 0,0411 ton CO₂
Subtotaal 65,8 ton CO₂
CO₂-uitstoot 179 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 844 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,252 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 16,2 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,000244 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 886 km 0,193 kg CO₂ / km 0,171 ton CO₂
Subtotaal 0,423 ton CO₂