Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Rotterdam, Zij aan zij + bedrijfsbureau - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 5.489 m3 1,88 kg CO₂ / m3 10,3 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 10,3 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 367.180 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 204 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 1.481 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 53,3 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 41.454 km 0,195 kg CO₂ / km 8,08 ton CO₂
Subtotaal 266 ton CO₂
CO₂-uitstoot 276 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 3.591 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,07 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 9.095 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,136 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 601.840 km 0,195 kg CO₂ / km 117 ton CO₂
Subtotaal 119 ton CO₂