Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Utrecht, Oudwijkerveldstraat 120-124 - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 93.352 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 51,9 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 710 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 25,5 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.117 km 0,195 kg CO₂ / km 0,413 ton CO₂
Subtotaal 77,9 ton CO₂
CO₂-uitstoot 77,9 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 223.113 km 0,195 kg CO₂ / km 43,5 ton CO₂
Subtotaal 43,5 ton CO₂