Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Gouda, Het Veerhuys - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 42.197 m3 1,88 kg CO₂ / m3 79,5 ton CO₂
Subtotaal 79,5 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 106.663 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 59,3 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 472 km 0,195 kg CO₂ / km 0,0920 ton CO₂
Subtotaal 59,4 ton CO₂
CO₂-uitstoot 139 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 399 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,119 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 13.451 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0,202 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 60.830 km 0,195 kg CO₂ / km 11,9 ton CO₂
Subtotaal 12,2 ton CO₂