Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Beuningen, Huis en Haard - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 28.619 m3 2,09 kg CO₂ / m3 59,7 ton CO₂
Subtotaal 59,7 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 71.034 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 37,2 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 10,0 km 0,193 kg CO₂ / km 0,00193 ton CO₂
Subtotaal 37,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 96,8 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.136 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,339 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 1,01 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,0000152 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 172 km 0,193 kg CO₂ / km 0,0331 ton CO₂
Subtotaal 0,372 ton CO₂