Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Emmen, Weerdingerstraat - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 134.765 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 70,5 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 620 km 0,193 kg CO₂ / km 0,120 ton CO₂
Subtotaal 70,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 70,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 115.810 km 0,193 kg CO₂ / km 22,4 ton CO₂
Subtotaal 22,4 ton CO₂