Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Emmen, Weerdingerstraat - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 142.802 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 79,4 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.501 km 0,195 kg CO₂ / km 0,293 ton CO₂
Subtotaal 79,7 ton CO₂
CO₂-uitstoot 79,7 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 126.917 km 0,195 kg CO₂ / km 24,7 ton CO₂
Subtotaal 24,7 ton CO₂