Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Ede, Maatschappelijke opvang Valleiregio - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 10.203 m3 2,09 kg CO₂ / m3 21,3 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 21,3 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 31.893 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 16,7 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Subtotaal 16,7 ton CO₂
CO₂-uitstoot 38,0 ton CO₂