Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Den Haag, Domus - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9,00 m3 2,09 kg CO₂ / m3 0,0188 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0,0188 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 19.210 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 82.072 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 42,9 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 1.581 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 42,4 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.213 km 0,193 kg CO₂ / km 0,234 ton CO₂
Subtotaal 85,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 85,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 508 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,151 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 7.721 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,116 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 104.710 km 0,193 kg CO₂ / km 20,2 ton CO₂
Subtotaal 20,5 ton CO₂