Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Den Haag, Domus - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 17.836 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 77.164 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 42,9 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 1.769 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 63,6 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 145 km 0,195 kg CO₂ / km 0,0283 ton CO₂
Subtotaal 107 ton CO₂
CO₂-uitstoot 107 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 601 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,179 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 78.372 km 0,195 kg CO₂ / km 15,3 ton CO₂
Subtotaal 15,5 ton CO₂