Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Amsterdam, Zij aan Zij - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 24.054 m3 1,88 kg CO₂ / m3 45,3 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 45,3 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 67.861 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 37,7 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.894 km 0,195 kg CO₂ / km 0,369 ton CO₂
Subtotaal 38,1 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 83,4 ton CO₂