Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Kwakernaak BV - Kwakernaak en Incafin - 2021 1e halfjaar 2021 Kwakernaak

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 109.554 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 60,9 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) 109.554 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 60,9 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 1.762 m3 1,88 kg CO₂ / m3 3,32 ton CO₂
Subtotaal 3,32 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Personenwagen (in liters) benzine 3.307 liter 2,78 kg CO₂ / liter 9,21 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel 2.581 liter 3,26 kg CO₂ / liter 8,42 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel 19.510 liter 3,26 kg CO₂ / liter 63,6 ton CO₂
Subtotaal 81,3 ton CO₂
Mobiele werktuigen
Benzine 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel 5.586 liter 3,26 kg CO₂ / liter 18,2 ton CO₂
Subtotaal 18,2 ton CO₂
Goederenvervoer
Vrachtwagen Euro IV (in liters) diesel 343 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,12 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel 9.398 liter 3,26 kg CO₂ / liter 30,7 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel 12.411 liter 3,26 kg CO₂ / liter 40,5 ton CO₂
Subtotaal 72,3 ton CO₂
CO₂-uitstoot 236 ton CO₂