Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Koopmans Bouwgroep 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 31.497 m3 2,09 kg CO₂ / m3 65,7 ton CO₂
Aardgas voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 22.964 m3 2,09 kg CO₂ / m3 47,9 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 128.943 liter 2,78 kg CO₂ / liter 359 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 99.376 liter 3,26 kg CO₂ / liter 324 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 9.112 liter 3,26 kg CO₂ / liter 29,7 ton CO₂
Diesel (in HVO-diesel mix) Mobiele werktuigen 18.629 liter 3,47 kg CO₂ / liter 64,7 ton CO₂
Subtotaal 891 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 1.802.468 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 943 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 256.859 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 134 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.200.000 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -628 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 1.410 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 37,8 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 380.264 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 199 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 100.931 km 0,193 kg CO₂ / km 19,5 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 1.206 personen km 0,234 kg CO₂ / personen km 0,282 ton CO₂
Subtotaal 706 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 1.597 ton CO₂