Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Hogedijk 1, Noordhoek, Noorden 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 17.738 m3 2,09 kg CO₂ / m3 37,0 ton CO₂
Subtotaal 37,0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 31.611 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 16,5 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 16,5 ton CO₂
CO₂-uitstoot 53,5 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 747 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,223 ton CO₂
Subtotaal 0,223 ton CO₂