Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint IJsselland Ziekenhuis 2021
CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 0,232 kWh / m2 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂ / m2
Ingekochte elektriciteit 162 kWh / m2 26.383 kg CO₂ / kWh 90,0 kg CO₂ / m2
Subtotaal 90,0 kg CO₂ / m2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 22,6 m3 / m2 89.398 kg CO₂ / m3 42,5 kg CO₂ / m2
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) 0 m3 / m2 - kg CO₂ / m3 0 kg CO₂ / m2
Subtotaal 42,5 kg CO₂ / m2
Water & afvalwater
Drinkwater 0,832 m3 / m2 14.140 kg CO₂ / m3 0,248 kg CO₂ / m2
Afvalwater 0,0126 VE / m2 1.398.855 kg CO₂ / VE 0,372 kg CO₂ / m2
Subtotaal 0,620 kg CO₂ / m2
Bezoekersverkeer
Auto 148 bezoekerskm / m2 4.626 kg CO₂ / bezoekerskm 14,4 kg CO₂ / m2
Subtotaal 14,4 kg CO₂ / m2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 14,5 personenkm / m2 712 kg CO₂ / personenkm 0,217 kg CO₂ / m2
Fiets en lopen 27,9 km / m2 0 kg CO₂ / km 0 kg CO₂ / m2
Personenwagen in km 146 km / m2 9.253 kg CO₂ / km 28,5 kg CO₂ / m2
Subtotaal 28,7 kg CO₂ / m2
CO₂-uitstoot 176 kg CO₂ / m2