Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Houta Groep BV - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 18.000 m3 1,88 kg CO₂ / m3 33,9 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 0 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 0 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 13.472 liter 3,26 kg CO₂ / liter 43,9 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 0 kg 8,00 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Menggas Argon/CO2 85/15% Emissies 0 liter (200 bar) 0,0590 kg CO₂ / liter (200 bar) 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 28.154 liter 2,78 kg CO₂ / liter 78,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 20.637 liter 3,26 kg CO₂ / liter 67,3 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 350 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,14 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) GTL Goederenvervoer 0 liter 3,27 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) GTL Goederenvervoer 0 liter 3,27 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 225 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 113.554 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 63,1 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 95.534 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 53,1 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 30,0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0,0167 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 52.195 km 0,195 kg CO₂ / km 10,2 ton CO₂
Subtotaal 126 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 351 ton CO₂