Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Hoppenbrouwers Techniek B.V. 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 192.087 m3 2,09 kg CO₂ / m3 401 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 532.724 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1.483 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 850.764 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2.775 ton CO₂
Personenwagen diesel (in HVO-diesel mix) Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂ *
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂ *
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂ *
Subtotaal 4.659 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 121.496 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂ *
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 2.197.653 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 355.897 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 152 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 355.897 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -186 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.659.724 km 0,193 kg CO₂ / km 320 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 15.258 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,229 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 6.246 personen km 0,234 kg CO₂ / personen km 1,46 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km - kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂ *
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 10.312 personen km 0,157 kg CO₂ / personen km 1,62 ton CO₂
Subtotaal 289 ton CO₂
CO₂-uitstoot 4.948 ton CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.