Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Hoppenbrouwers Techniek B.V. 2021
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 188.649 m3 1,88 kg CO₂ / m3 355 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 459.038 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1.278 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 848.271 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2.767 ton CO₂
Personenwagen diesel (in HVO-diesel mix) Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂ *
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 1.790 liter 1,80 kg CO₂ / liter 3,22 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂ *
Subtotaal 4.404 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 66.688 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.592.286 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 885 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 1.220.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.448.557 km 0,195 kg CO₂ / km 477 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 7.509 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,113 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 0 personen km - kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂ *
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 3.674 personen km 0,2 kg CO₂ / personen km 0,735 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km - kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂ *
Subtotaal 1.364 ton CO₂
CO₂-uitstoot 5.767 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen (km) Personenvervoer 1.843.473 km 0,195 kg CO₂ / km 359 ton CO₂
Subtotaal 359 ton CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.