Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint VKA 2021
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 8.029 m3 1,88 kg CO₂ / m3 15,1 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 19.485 liter 2,78 kg CO₂ / liter 54,2 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 4.082 liter 3,26 kg CO₂ / liter 13,3 ton CO₂
Subtotaal 82,7 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 13.106 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 39.048 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 21,7 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 39.048 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -21,7 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 97.118 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 46,1 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 26.060 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 14,5 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 26.060 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -14,5 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 6.969 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,105 ton CO₂
Subtotaal 46,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 129 ton CO₂