Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

HDB Civiel BV - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 0 liter diesel 3,23 kg CO₂ / liter diesel 0 ton CO₂
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.207 m3 1,88 kg CO₂ / m3 4,16 ton CO₂
Aardgas voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 0 kg 8,00 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 6.581 liter 2,78 kg CO₂ / liter 18,3 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.588 liter 3,26 kg CO₂ / liter 5,18 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.381 liter 3,26 kg CO₂ / liter 4,51 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 0 liter 2,79 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 1.927 liter 3,26 kg CO₂ / liter 6,29 ton CO₂
Zwavelhoudende diesel (uitgefaseerd) Mobiele werktuigen 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 6.770 liter 3,26 kg CO₂ / liter 22,1 ton CO₂
Binnenvaart (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 60,5 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 13.981 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 7,77 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 8.870 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -4,93 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.777 km 0,195 kg CO₂ / km 0,347 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 3,19 ton CO₂
CO₂-uitstoot 63,7 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 74,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0221 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1,75 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,00119 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 135 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen Woon-werkverkeer 3.496 km 0,195 kg CO₂ / km 0,682 ton CO₂
Bestelwagen Woon-werkverkeer 9.000 km 0,291 kg CO₂ / km 2,62 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 78,8 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,0951 ton CO₂
Subtotaal 3,42 ton CO₂