Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Harkboot.nl BV - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 6.796 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 4,41 ton CO2
Subtotaal 4,41 ton CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 2.755 m3 1,89 kg CO₂ / m3 5,21 ton CO2
Subtotaal 5,21 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 37,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0110 ton CO2
Subtotaal 0,0110 ton CO2
Mobiele werktuigen
Bio-diesel (HVO) uit afvalolie/vet 6.936 liter 0,345 kg CO₂ / liter 2,39 ton CO2
Subtotaal 2,39 ton CO2
Zakelijk verkeer
Personenwagen (in liters) diesel 5.740 liter 3,23 kg CO₂ / liter 18,5 ton CO2
Subtotaal 18,5 ton CO2
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 1.620 liter 3,23 kg CO₂ / liter 5,23 ton CO2
Vrachtwagen (in liters) diesel 772 liter 3,23 kg CO₂ / liter 2,49 ton CO2
Subtotaal 7,73 ton CO2
CO₂-uitstoot 38,3 ton CO2