Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Groene Hart Ziekenhuis - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 978.022 m3 1,89 kg CO₂ / m3 1.848 ton CO2
Koudemiddel - HFK Emissies 0 kg 0 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Koudemiddel - R134a Emissies 70,0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 100 ton CO2
Koudemiddel - R407c Emissies 2,80 kg 1.774 kg CO₂ / kg 4,97 ton CO2
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Subtotaal 1.954 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 9.448.825 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 6.132 ton CO2
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 6.132 ton CO2
CO₂ scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 8.086 ton CO2