Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Stokdijkkade - Naaldwijk 2022
CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 69.877 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 36,5 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 6.988 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -3,65 ton CO₂
Subtotaal 32,9 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 4.111 m3 2,09 kg CO₂ / m3 8,57 ton CO₂
Subtotaal 8,57 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 292 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0870 ton CO₂
Subtotaal 0,0870 ton CO₂
CO₂-uitstoot 41,5 ton CO₂
CO2-compensatie
CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' 4.111 m3 gas -2,09 kg CO₂ / m3 gas -8,57 ton CO₂
Subtotaal -8,57 ton CO₂
Netto CO₂-uitstoot 33,0 ton CO₂