Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

GGz Delfland - Sint Jorisweg - Delft - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 266.253 m3 2,09 kg CO₂ / m3 555 ton CO₂
Diesel voor verwarming Brandstof & warmte 3.098 liter 3,26 kg CO₂ / liter 10,1 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.851 liter 2,78 kg CO₂ / liter 5,15 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 14.427 liter 3,26 kg CO₂ / liter 47,1 ton CO₂
Subtotaal 617 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 37.381 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.504.901 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 787 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 132.551 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -69,3 ton CO₂
Subtotaal 718 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 570.972 km 0,193 kg CO₂ / km 110 ton CO₂
Drinkwater Water & afvalwater 19.028 m3 0,298 kg CO₂ / m3 5,67 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 12.294 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 8,34 ton CO₂
Subtotaal 124 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.459 ton CO₂
CO₂ Compensatie
CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' CO2-compensatie 266.253 m3 gas -2,09 kg CO₂ / m3 gas -555 ton CO₂
Subtotaal -555 ton CO₂
Netto CO₂-uitstoot 904 ton CO₂