Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

GGNet - locatie Warnsveld - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.013.859 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.910 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 1.038.552 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.957 ton CO₂
Subtotaal 3.867 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 469.129 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 261 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 469.129 kWh -0,481 kg CO₂ / kWh -226 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 278.493 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -155 ton CO₂
Subtotaal -120 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.747 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 22.678 m3 0,298 kg CO₂ / m3 6,76 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 387 VE 29,5 kg CO₂ / VE 11,4 ton CO₂
Subtotaal 18,2 ton CO₂