Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Gemeente Ooststellingwerf - Gemeentehuis - 2016

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 3.073 kWh / fte 0,526 kg CO₂ / kWh 1,62 ton CO2 / fte
Subtotaal 1,62 ton CO2 / fte
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 5,35 m3 / fte 1,89 kg CO₂ / m3 0,0101 ton CO2 / fte
Subtotaal 0,0101 ton CO2 / fte
Water & afvalwater
Drinkwater 6,18 m3 / fte 0,298 kg CO₂ / m3 0,00184 ton CO2 / fte
Afvalwater 0,142 VE / fte 29,5 kg CO₂ / VE 0,00419 ton CO2 / fte
Subtotaal 0,00603 ton CO2 / fte
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 1.148 km / fte 0,220 kg CO₂ / km 0,252 ton CO2 / fte
Subtotaal 0,252 ton CO2 / fte
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) benzine 5,77 liter / fte 2,74 kg CO₂ / liter 0,0158 ton CO2 / fte
Bestelwagen (in liters) diesel 11,8 liter / fte 3,23 kg CO₂ / liter 0,0381 ton CO2 / fte
Bestelwagen bio-CNG, stortgas BUITEN GEBRUIK 11,4 kg / fte 0,400 kg CO₂ / kg 0,00455 ton CO2 / fte
Subtotaal 0,0584 ton CO2 / fte
Kantoorpapier
Papier met milieukeurmerk 69,8 kg / fte 1,21 kg CO₂ / kg 0,0843 ton CO2 / fte
Subtotaal 0,0843 ton CO2 / fte
CO₂-uitstoot 2,03 ton CO2 / fte
CO2-compensatie
CO2-compensatie 0 ton CO2 / fte -1.000 kg CO₂ / ton CO2 0 ton CO2 / fte
Subtotaal 0 ton CO2 / fte
Netto CO₂-uitstoot 2,03 ton CO2 / fte