Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

gAvilar BV - 2018 Jaar 7 gAvilar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 28.016 m3 1,89 kg CO₂ / m3 53,0 ton CO2
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 13.487 m3 1,89 kg CO₂ / m3 25,5 ton CO2
Oplosmiddelen Emissies 652 kg 8,00 kg CO₂ / kg 5,22 ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.860 liter 2,74 kg CO₂ / liter 5,10 ton CO2
Subtotaal 88,7 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 263.220 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 171 ton CO2
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (groene stroom) Elektriciteit 3.753 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 263.220 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -171 ton CO2
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 3.542 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -2,30 ton CO2
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 100.593 km 0,220 kg CO₂ / km 22,1 ton CO2
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 15.439 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 4,59 ton CO2
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 20.896 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 4,18 ton CO2
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 204.112 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 30,0 ton CO2
Subtotaal 58,6 ton CO2
CO₂ scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 147 ton CO2