Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Flanderijn 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 49.527 m3 2,09 kg CO₂ / m3 103 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 73.000 liter 2,78 kg CO₂ / liter 203 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 56.000 liter 3,26 kg CO₂ / liter 183 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 489 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 8.750 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 393.561 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 206 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 26.727 kWh 0,427 kg CO₂ / kWh 11,4 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 50.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 40.000 km 0,193 kg CO₂ / km 7,72 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 225 ton CO₂
CO₂-uitstoot 714 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.600 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,775 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 2.600 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,76 ton CO₂
Lozing vervuild water op oppervlaktewater Water & afvalwater 0 VeO - kg CO₂ / VeO 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 1.200.000 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 18,0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 200.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 1.116.695 km 0,193 kg CO₂ / km 216 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Personenvervoer 0 personenkm - kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 236 ton CO₂