Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Balans Schoonmaak 2021
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 648.763 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.222 ton CO₂
Subtotaal 1.222 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.700.153 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.501 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.467.925 km 0,195 kg CO₂ / km 481 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 105.021 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 31,2 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 2.581.552 personen km 0,2 kg CO₂ / personen km 516 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 463.241 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 68,1 ton CO₂
Subtotaal 2.598 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.820 ton CO₂