Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

OBT bv - Drukkerij De Bink - 2015

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 32.560 m3 1,88 kg CO₂ / m3 61,3 ton CO2
Oplosmiddelen Emissies 920 liter IPA 6,28 kg CO₂ / liter IPA 5,78 ton CO2
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 153.093 km 0,220 kg CO₂ / km 33,6 ton CO2
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 96.731 km 0,291 kg CO₂ / km 28,1 ton CO2
Subtotaal 129 ton CO2
CO₂ scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 16.546 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 563.165 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 296 ton CO2
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 535.490 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh -282 ton CO2
Subtotaal 14,6 ton CO2
CO₂ scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 713 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,212 ton CO2
Afvalwater Water & afvalwater 21,8 VE 29,5 kg CO₂ / VE 0,643 ton CO2
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 25.784 personenkm 0,0610 kg CO₂ / personenkm 1,57 ton CO2
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 17.952 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 17.402 km 0,0528 kg CO₂ / km 0,919 ton CO2
Motor Woon-werkverkeer 2.860 km 0,137 kg CO₂ / km 0,391 ton CO2
Personenwagen Woon-werkverkeer 196.997 km 0,220 kg CO₂ / km 43,3 ton CO2
Bestelwagen Woon-werkverkeer 0 km 0,291 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Subtotaal 47,0 ton CO2
CO₂-uitstoot 190 ton CO2