Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Drukkerij de Bij - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 4.342 m3 2,09 kg CO₂ / m3 9,05 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 5,00 kg 8 kg CO₂ / kg 0,0400 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 3.385 liter 3,26 kg CO₂ / liter 11,0 ton CO₂
Bestelwagen bio-CNG (groengas) Goederenvervoer 900 kg 1,05 kg CO₂ / kg 0,944 ton CO₂
Subtotaal 21,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 68.283 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 36.995 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 40.525 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 21,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 40.525 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -21,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 568 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,297 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 568 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -0,297 ton CO₂
Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 21,1 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 123 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0367 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 3,00 VE 29,5 kg CO₂ / VE 0,0884 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 27.176 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,408 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 3.944 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 1.860 km 0,0528 kg CO₂ / km 0,0982 ton CO₂
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 8.000 km 0,006 kg CO₂ / km 0,0480 ton CO₂
Motor Woon-werkverkeer 13.638 km 0,137 kg CO₂ / km 1,87 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 44.341 km 0,193 kg CO₂ / km 8,56 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per ton km) Goederenvervoer 0 ton km kg CO₂ / ton km 0 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) Goederenvervoer 21.500 palletplaats km 0,0375 kg CO₂ / palletplaats km 0,805 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per pakket) Goederenvervoer 1.553 pakket 0,353 kg CO₂ / pakket 0,548 ton CO₂
Snel- / koerierdienst met bestelwagen Goederenvervoer 700 vracht km 0,564 kg CO₂ / vracht km 0,395 ton CO₂
Subtotaal 12,9 ton CO₂