Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Drukkerij de Bij - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 5.430 m3 1,89 kg CO₂ / m3 10,3 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 5,00 liter 7,2 kg CO₂ / liter 0,0360 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 4.397 liter 3,31 kg CO₂ / liter 14,5 ton CO₂
Bestelwagen bio-CNG (groengas) Goederenvervoer 728 kg 1,04 kg CO₂ / kg 0,756 ton CO₂
Subtotaal 25,6 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 64.192 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 30.445 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 50.337 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 32,7 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 50.337 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -32,7 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 989 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 0,642 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 989 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -0,642 ton CO₂
Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 25,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 152 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0453 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 3,00 VE 29,5 kg CO₂ / VE 0,0884 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 35.728 personenkm 0,036 kg CO₂ / personenkm 1,29 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 11.392 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets Woon-werkverkeer 2.810 km 0,0528 kg CO₂ / km 0,148 ton CO₂
Elektrische fiets Woon-werkverkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Motor Woon-werkverkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 77.875 km 0,220 kg CO₂ / km 17,1 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per ton km) Goederenvervoer 0 ton km kg CO₂ / ton km 0 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) Goederenvervoer 26.700 palletplaats km 0,0379 kg CO₂ / palletplaats km 1,01 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per pakket) Goederenvervoer 2.551 pakket 0,379 kg CO₂ / pakket 0,966 ton CO₂
Snel- / koerierdienst met bestelwagen Goederenvervoer 1.000 vracht km 0,581 kg CO₂ / vracht km 0,581 ton CO₂
Subtotaal 21,2 ton CO₂