Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DonkerVeenstra - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 7.689 m3 1,88 kg CO₂ / m3 14,5 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 50,0 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,220 ton CO₂
Menggas Argon/CO2 80/20% Emissies 20,0 liter (200 bar) 0,0787 kg CO₂ / liter (200 bar) 0,00157 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 3.580 liter 2,78 kg CO₂ / liter 9,97 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 7.292 liter 3,26 kg CO₂ / liter 23,8 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 29.893 liter 3,26 kg CO₂ / liter 97,5 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 174 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,484 ton CO₂
Subtotaal 146 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 19.390 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 7.358 teruggeleverde kWh -0,556 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -4,09 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 9.442 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 5,25 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 9.442 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -5,25 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 12.480 km 0,195 kg CO₂ / km 2,43 ton CO₂
Subtotaal -1,66 ton CO₂
CO₂-uitstoot 145 ton CO₂