Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Dimence Groep - PC Rielerenk - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,88 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 425.344 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 276 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 425.344 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) Brandstof & warmte 1.638 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 58,9 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 97.472 km 0,220 kg CO₂ / km 21,4 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 5.734 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,206 ton CO₂
Subtotaal 357 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 357 ton CO₂