Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Diakonessenhuis Utrecht - Diakonessenhuis - 2019 Diakonessenhuis locaties Utrecht en Zeist

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (15% rend.) Elektriciteit 3,57 liter diesel / fte 3,23 kg CO₂ / liter diesel 0,0115 ton CO₂ / fte
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 709 m3 / fte 1,89 kg CO₂ / m3 1,34 ton CO₂ / fte
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 53,0 km / fte 0,291 kg CO₂ / km 0,0154 ton CO₂ / fte
Subtotaal 1,37 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 7.481 kWh / fte 0,649 kg CO₂ / kWh 4,86 ton CO₂ / fte
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 12,5 GJ / fte 36,0 kg CO₂ / GJ 0,449 ton CO₂ / fte
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 48,0 km / fte 0,220 kg CO₂ / km 0,0105 ton CO₂ / fte
Subtotaal 5,31 ton CO₂ / fte
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 6,68 ton CO₂ / fte