Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Totaalbarometer 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 179.292 m3 2,09 kg CO₂ / m3 374 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 1,15 kg 1.624 kg CO₂ / kg 1,87 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 40,0 kg 1.924 kg CO₂ / kg 77,0 ton CO₂
Koudemiddel - R449a Emissies 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 128.144 km 0,193 kg CO₂ / km 24,7 ton CO₂
Subtotaal 477 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 540.976 kWh 0,061 kg CO₂ / kWh 33,0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 4.579.688 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 2.088 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 4.377.965 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -1.996 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 491 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 13,2 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 543.590 km 0,193 kg CO₂ / km 105 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 104.621 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 1,57 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 100.380 personen km 0,234 kg CO₂ / personen km 23,5 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 649.543 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 112 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 4.681.572 personen km 0,157 kg CO₂ / personen km 735 ton CO₂
Subtotaal 1.115 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.592 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 13.011 m3 0,298 kg CO₂ / m3 3,88 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 17.183 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 11,7 ton CO₂
GFT Bedrijfsafval 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 466.182 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 6,99 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 1.087.758 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 1.553.941 km 0,193 kg CO₂ / km 300 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Kantoorpapier 29,0 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,0350 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 543 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,656 ton CO₂
Subtotaal 323 ton CO₂