Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

De Rijnhoven - Parkhof - 2020

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 269.643 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 150 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 269.643 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -150 ton CO₂
Subtotaal -0,0000778 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 41.193 m3 1,88 kg CO₂ / m3 77,6 ton CO₂
Subtotaal 77,6 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 2.268 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,676 ton CO₂
Afvalwater 2.268 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,54 ton CO₂
Subtotaal 2,21 ton CO₂
CO₂-uitstoot 79,8 ton CO₂