Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

De Rijnhoven - Coninckshof - 2022

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 93.756 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 49,0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 93.756 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -49,0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Brandstof & warmte
Warmte uit warmtenet 534 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 14,3 ton CO₂
Subtotaal 14,3 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 1.752 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,522 ton CO₂
Afvalwater 1.752 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,19 ton CO₂
Subtotaal 1,71 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 7.152 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,107 ton CO₂
Fiets en lopen 102.812 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Scooter en bromfiets 2.685 km 0,0528 kg CO₂ / km 0,142 ton CO₂
Personenwagen in km 66.159 km 0,193 kg CO₂ / km 12,8 ton CO₂
Subtotaal 13,0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 29,1 ton CO₂