Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint De Jong's IJs B.V. 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.850 m3 2,08 kg CO₂ / m3 8,00 ton CO₂
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 2.755 m3 2,08 kg CO₂ / m3 5,73 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.334 liter 2,82 kg CO₂ / liter 3,76 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 385 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,25 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 80,0 liter 0,347 kg CO₂ / liter 0,0278 ton CO₂
Subtotaal 18,8 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 152.947 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 90.546 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 91.545 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 41,7 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 6.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 91.545 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -41,7 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 500 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 6.210 km 0,193 kg CO₂ / km 1,20 ton CO₂
Subtotaal 1,20 ton CO₂
CO₂-uitstoot 20,0 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 761 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,227 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 108 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,0732 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 2.200 personenkm 0,02 kg CO₂ / personenkm 0,0440 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 14.500 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 26.300 km 0,193 kg CO₂ / km 5,08 ton CO₂
Subtotaal 5,42 ton CO₂