Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

De Hoop ggz - Dordrecht (Provincialeweg) - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 380.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit 847.629 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 550 ton CO₂
Subtotaal 550 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 289.464 m3 1,89 kg CO₂ / m3 547 ton CO₂
Subtotaal 547 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 15.243 m3 0,298 kg CO₂ / m3 4,54 ton CO₂
Afvalwater 15.243 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 10,3 ton CO₂
Subtotaal 14,9 ton CO₂
Emissies
Koudemiddel - R407c 22,5 kg 1.774 kg CO₂ / kg 39,9 ton CO₂
Koudemiddel - R410a 22,0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 45,9 ton CO₂
Subtotaal 85,9 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 65.520 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 2,36 ton CO₂
Fiets en lopen 152.880 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen 1.965.600 km 0,220 kg CO₂ / km 432 ton CO₂
Subtotaal 434 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 121.530 km 0,220 kg CO₂ / km 26,7 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) 148.790 km 0,220 kg CO₂ / km 32,7 ton CO₂
Subtotaal 59,4 ton CO₂
Goederenvervoer
Bestelwagen in km 133.870 km 0,291 kg CO₂ / km 38,9 ton CO₂
Subtotaal 38,9 ton CO₂
Personenvervoer
Taxibus (in liters) diesel 2.260 liter 3,23 kg CO₂ / liter 7,30 ton CO₂
Subtotaal 7,30 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.737 ton CO₂