Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

De Forensische Zorgspecialisten (DFZS) - Hokli en Wierde incl Sluis - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.773 liter 2,78 kg CO₂ / liter 7,72 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 3.698 liter 3,26 kg CO₂ / liter 12,1 ton CO₂
Subtotaal 19,8 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.228.691 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.166 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 2.228.691 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -1.166 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 9.349 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 251 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 477 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -0,249 ton CO₂
Subtotaal 251 ton CO₂
CO₂-uitstoot 270 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 22.659 m3 0,298 kg CO₂ / m3 6,75 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Kantoorpapier 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 2.576 kg 1,21 kg CO₂ / kg 3,11 ton CO₂
Subtotaal 9,86 ton CO₂