Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CONDOMERIE - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 10.586 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 6,87 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) 10.586 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa 0 kWh -0,574 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 10.586 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -6,87 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 1.983 m3 1,89 kg CO₂ / m3 3,75 ton CO₂
Subtotaal 3,75 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 76,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0226 ton CO₂
Afvalwater 76,0 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,0515 ton CO₂
Subtotaal 0,0742 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen 11.044 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Personenwagen (in liters) benzine 644 liter 2,74 kg CO₂ / liter 1,76 ton CO₂
Openbaar vervoer mix 1.580 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,0569 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) 3.810 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 1,13 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) 6.188 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 1,24 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) 0 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 4,19 ton CO₂
Goederenvervoer
Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) 13.978 palletplaats km 0,0379 kg CO₂ / palletplaats km 0,529 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per pakket) 10.407 pakket 0,379 kg CO₂ / pakket 3,94 ton CO₂
Snel- / koerierdienst met (bak)fiets 50,0 vracht km 0 kg CO₂ / vracht km 0 ton CO₂
Snel- / koerierdienst met bestelwagen 223 vracht km 0,581 kg CO₂ / vracht km 0,130 ton CO₂
Subtotaal 4,60 ton CO₂
Kantoorpapier
Papier zonder milieukeurmerk 0 A4 doos (2500 vel) 15,1 kg CO₂ / A4 doos (2500 vel) 0 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk 6,00 A4 doos (2500 vel) 15,1 kg CO₂ / A4 doos (2500 vel) 0,0906 ton CO₂
Subtotaal 0,0906 ton CO₂
CO₂-uitstoot 12,7 ton CO₂
CO2-compensatie
CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' 1.983 m3 gas -1,89 kg CO₂ / m3 gas -3,75 ton CO₂
Subtotaal -3,75 ton CO₂
Netto CO₂-uitstoot 8,96 ton CO₂