Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Cnossen Infra bv 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.709 m3 2,09 kg CO₂ / m3 7,73 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 179 kg 3,39 kg CO₂ / kg 0,605 ton CO₂
Diesel voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 17.802 km 0,193 kg CO₂ / km 3,44 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.690 liter 2,78 kg CO₂ / liter 7,49 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 4.336 liter 3,26 kg CO₂ / liter 14,1 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 28.187 km 0,282 kg CO₂ / km 7,95 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.199 liter 2,78 kg CO₂ / liter 3,34 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 19.515 liter 3,26 kg CO₂ / liter 63,7 ton CO₂
Bestelwagen bio-CNG (groengas) Zakelijk verkeer 1.178 kg 1,05 kg CO₂ / kg 1,24 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 615 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,71 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 1.093 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3,57 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 8.487 liter 0,314 kg CO₂ / liter 2,66 ton CO₂
GTL Mobiele werktuigen 0 liter - kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 14.514 liter 3,26 kg CO₂ / liter 47,3 ton CO₂
Subtotaal 165 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 20.903 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 25.978 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 13,6 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 1.006 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,526 ton CO₂
Subtotaal 14,1 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 179 ton CO₂