Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Aan de Bleek 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 33.259 m3 2,09 kg CO₂ / m3 69,3 ton CO₂
Subtotaal 69,3 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 30.420 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 215.319 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 113 ton CO₂
Subtotaal 113 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.284 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,681 ton CO₂
Subtotaal 0,681 ton CO₂
CO₂-uitstoot 183 ton CO₂